Tillbaks till HBB
 

Finlands Långfärdspaddlare r.f. ...

... söker medlemmar i Norden. Man är redan mycket aktiva i Finland med events av olika slag året runt, men vill gärna nå ut med sina aktiviteter och medlemsförteckning geografiskt sett mindre lokalt.

Du kan alltid kontakta antingen Henrik Westermark eller Lennart Bergström för mer information.

Låt gärna denna information likt ringar på vatten sprida sig - informera dina paddelkollegor och din klubb om denna kallelse.

Finlands Långfärdspaddlare r.f.
Föreningen är samlingsplats för entusiastiska finska långfärdspaddlare och söker nu fler medlemmar i Norden för att vidga sitt kontaktnät.
I föreningen finns långfärdspaddlare från såväl Finland som Sverige. Varav en del erövrat BVB - Långfärdspaddlarnas Blåvita Band, Skärgårdsbandet eller HBB - Havspaddlarnas Blå Band. I BVB ingår även Blåvita Tandembandet.
Föreningen koncentrerar sin verksamhet på det som inte görs av andra klubbar eller föreningar eller som föreningen pga. sin speciella karaktär har bättre förutsättningar att utföra.
Föreningen är ej underställd någon central organisation utan är helt fristående och agerar självständigt för långfärdspaddlare om långfärdspaddling.

Nya stadgar - 2011-03-12 antogs föreningens nya stadgar. Föreningen är nu officiellt tvåspråkig.

Föreningen vill:

Finlands Långfärdspaddlares hemsida finner man på http://www.retkimelojat.fi/. Utöver informationen där, skickar man även ut medlemsbrev med information på finska och svenska om egna långfärder och andra klubbars öppna expeditioner. Nästa medlemsbrev kommer under hösten 2009.
Föreningen försöker bevaka och översätta Nordiska paddlingsartiklar till och från finska. På detta sätt har föreningen övergripande information om paddling i Norden. Målsättningen är att årligen översätta åtminstone två artiklar om paddling.

Föreningen och de finska banden

Föreningen administrerar de ovan nämnda finska banden dvs. de Blåvita Banden och Skärgårdsbandet.

Kontaktperson är:

Henrik Westermark, Majviksvägen 129, Fin 01120 Västerskog, Finland

Reglerna för banden är mycket snarlika de som gäller för HBB med största skillnaden i att de finska banden får paddlas i valfri riktning. Man har även valt att inte publicera de godkändas antal paddeldagar.
    Vid paddling av Skärgårdsbandet besöker man obligatoriska platser såväl historiska som sevärda mellan Kastelholms slott/Åland och Kotka. Platser av eget intresse får givetvis också ingå. På http://www.retkimelojat.fi/saaristonauha_skargardsbandet/ finner du information om skärgårdsbandet

Långturer och sammankomster

De närmsta åren hoppas man anordna paddlingsexpeditioner till utlandet som sträcker sig över en vecka i tid. 2009 var denna förlagd till sträckan mellan Valdemarsvik och Söderköping. Andra aktiviteter är det gott om under hela året. På sikt kan säkerligen vi medlemmar från Norden också bidra med arrangemang för paddlingsträffar. Ofta samordnas paddlingsträffarna med besök på museum, föreläsning eller andra sevärdheter på platsen. En viktig strävan i föreningens arrangemang är att de inte skall vara koncentrerade till trakten av Helsingfors. Med god medlemsspridning i Norden torde denna önskan kunna infrias.
Se vidare sist på sidan!

Inträdeskrav

För att bli antagen som medlem skall man vara en aktiv och erfaren långfärdspaddlare. Syftet är att värva medlemmar som paddlat något av de finska banden. Nu utökar man detta genom att söka medlemmar som paddlat HBB eller K2Bandet samt Havkajakroernes RØd-Hvide Bånd. I medlemssökningen vill vi inte glömma de som paddlat ASKR - Arctic Sea Kayak Race, Sea Challenge Fyn, Orust Runt och andra liknande turer över en dag.

Medlemsavgiften

Årsavgiften är 15 € (ca 150SEK) Härtill kommer en inträdesavgift om 10 € (ca 100 SEK). Paddlare som erövrat något av de Nordiska banden betalar ej inträdesavgiften. Medlemsavgiften sänkt - se nedanstående PDF - Mötesprotokoll 2010

- - o - -

Här på hemsidan för HBB kommer vi att informera vidare om detta samt att vi i framtiden också återger tillgänglig information om kommande events.

2011

På årsmötet 2011-03-12 beslöts:

  1. Medlemsavgiften hålls oförändrad för år 2011
  2. Föreningen är nu officiellt tvåspråkig
  3. Förberedelser till långturen till Ryska Fjärrkarelen påbörjas

Fjärrkarelen
Turen är planerad till sommaren 2012 under 2-3 veckor. Huvudbesökspunkterna skulle vara klostret Solovetsk i Vita havet, den sk ”Stalin kanalen” (officiellt Vitahavskanalen) dvs. vattenrutten mellan Povonets — Belomorsk, kyrkoön Kizhin i Onega och till sist det gamla Valamo klostret i Ladoga. Närmare uppgifter om sightseeingpunkter kan fås på internet t.ex http://belomorsk.karelia.ru/eng/solovki, http://belomorsk.karelia.ru/eng/bbk/bbk.htm, http://kizhi.karelia.ru (Kizhin) samt http://valaam.ru (Valamo)
Paddelturen i Ryssland är nu ett trevligt minne. Arrangemanget var välgjort och upplevelserna uppskattade. Här är en sida om turen som just i detta fall fick avslutas lite tidigare än önskat, men kompenseras av upplevelser, intryck och bekantskaper.

Kajakträff
I Hangö ordnas under det fjärde veckoslutet i augusti 19.-21.8.2011 för fjärde gången i Finland en gemensam träff för personer som är intresserade av havs- och långfärdspaddling, s.k. Hanko Sea Kayak Gathering (HSKG), (närmare uppgifter om träffen finns på HSKG:s hemsidor www.nilfinland.fi/hskg. Träffen ordnas av finska paddlingsaktivister, den är öppen för alla och styrelsen hoppas att i möjligast många av klubbens medlemmar deltar i träffen.

VÄL MÖTT !

Ovanstående text som Word-dok || Föreningens verksamhetsplan för år 2011 Inkl. även de närmsta årern. i word.