Peter Magnusson
HBB-tur 2014 - Här följer skrivna rapporter HBB-tour 2014 - Here follows written reports
 

På kvällen den 4 augusti kom Peter till mål. Detta var hans 5:te HBB-paddling och han genomförde den på 38 dagar.

In the evening of August 4 did Peter arrive ast the goal. This was his 5th HBB-paddling and he made it in 38 days.