Vad händer på jurysammanträdet?

1. Fastställande av antal paddeldagar.

2. Genomgång av loggbok och kartor/sjökort.

3. Rak fråga med ögonkontakt ställes: "Med din kajakära som borgen, har du tagit del av reglerna, förstått och följt desamma"?

4. Vid godkännande, högtidlig utdelning av miniatyrkajaker.

5. Öl och macka.

6. Kaffe och eventuellt visning av bilder.

 

Jurymötets Ordförandeklubba som förärats Jim av familjen Davidsson augusti 2009.
Inskriptionen säger: "HBB 2008 Fam. Davidsson".

 

Jurymedlemmar

Sven Berggren
Lennart Bergström
Jim Danielsson
Magnus Fischer
Mats Grindvik
Thorvald Nielsen
Lilja Nikulásdóttir
Louisa Rolandsdotter
Peter Sjödin