www.havspaddlarnasblaband.se - officiell hemsida sedan 2004    
Foto: Byske havsbad - 64º56’51.04” / 21º14’32.42”    
 

Svinesund är en gammal plats för trafiken mellan Norge och Sverige. 1658 byggdes det första färjeläget och den första bilen roddes över sundet 1906. Sedan dess har utvecklingen närmast eskalerat i rasande tempo. En bro - Svinesundsbron - började byggas 1939-04-01 och blev allt annat än ett Aprilskämt. 1946 öppnades bron för trafik. Bron finns ännu kvar och har fått epitetet "Gamla" - men är still going strong.
59 år senare (2005) invigdes den nya Svinesundsbron. En välkommen avlastning i den ökande trafiken. Gränshandeln har alltid varit av stor betydelse för trafikmängden och den gamla bron får ännu ta en stor del av denna.
EnglishSvinesund is an old traffic passage between Norway and Sweden. In 1658 the first ferry berth was build and the first car was ferry rowed across the sound in 1906. Since then the progresses have escalated in a roaring speed. The construction of a bridge - Svinesund's Bridge - began in 1939 April 1 and was completed and opened for traffic in 1946. This bridge is still in use and has got the appellation "Old" - but is still going strong.
59 years later (2005), the New Svinesund's Bridge was inaugurated - a welcome relief in the increasing traffic. The commerce across the border had a great influence on the traffic and the old bridge is still supporting a great part of it.

Klicka på bilden för att se den i större format. Zoomar man in i den går mycket av texten att läsa.
EnglishClick the photo to have it enlarged. Zooming into it makes the text readable.
Intresset för bygget av den nya bron som fått sin placering väster om den gamla, var stort. Under 2004 - sista hela byggåret - tog Harald Wiman följande bilder från byggnationen.
EnglishThe interests in the building of the new bridge, that got its place west of the old, were great. During 2004 - the last year of building - Harald Wiman caught following photos from the construction.


En vy mot väster från Gamla Svinesundsbron samt en mer bryggnära med samma motiv - från gamla färjeläget.
EnglishA view towards west from the Old Svinesunds Bridge together with one from a more close-to-earth view - from the old ferry berth.


Sjösättningsplatsen vid en HBB-paddling är höljd i dimma bortanför udden, men framför Gamla Svinesundsbron. Den verkliga startplatsen är rakt under Gamla Svinesundsbron.
EnglishThe launching place for a HBB-paddling is shrouded in fog, but is in front of the Old Svinesunds Bridge. The actual starting point is right under the Old Svinesunds Bridge.
Ytterligare foton från Nya Svinesundsbron.
EnglishFurther photos seen from the New Svinesund Bridge.


Starplatsen syns här i klart väder och på såväl bro som vatten är trafiken oftast tät.
EnglishThe launching place is here seen in bright sun and on the bridge and water is the traffic regularly tight.


Det gamla färjeläget sett från vattnet dit den smala och branta vägen leder från köpcentret. Starten är strax till vänster om ensmärket.
EnglishThe old ferry berth seen from the sea, where the narrow and steep road leads from the shopping centre. The starting point is just close to the left of the in line mark.

Mellan sjösättningsplatsen och brofästet är endast en udde och härifrån kan man nu börja paddla. Haparanda nästa !
EnglishBetween the launching place and the bridge abutment is just a promontory and here shall the start take place.
Haparanda next!


Den gamla Svinesundsbron inramar den nya bron sett från Norska sidan invid Kråkenebbet i Ringdalsfjorden. Pilen i den lilla bilden pekar mot startplatsen.
EnglishThe Svinesunds Bridge is framed by the old bridge, seen from the Norwegian side of Ringdalsfjorden at Kråkenebbet. The pointer in the smaller photo is aimed at the starting spot.
Vägen till det gamla färjeläget kan vara svår att hitta.
EnglishThe road down to the old ferry berth might be hard to find.

Kommer man på E6 leder skyltningen "Gamla Svinesundsbron" och "Köpcenter" in på gamla Riksvägen mot Oslo. Strax är man vid en rondell och skall svänga in till Köpcentret. Sväng sedan höger i T-korsningen och i bortre kanten finns en avtagsväg åt vänster som leder ner till det gamla färjeläget.
EnglishDriving along E6 road signs directs you to "Gamla Svinesundsbron" (Old Svinesund's Bridge) and "Köpcenter" (shopping centre). Now on the old road to Oslo you will soon reach a roundabout and shall drive left into the "Köpcenter". Then turn right in the T-crossing and in the far side you will find a road to left running down to the old ferry berth.