HBB 2012 - Foto Album
 

Retur Godkända paddlare

 

MARTIN SUNDBERG


Godkänd av juryn 2012 Augusti 17

Årets första jurymöte hölls. Martin som är bosatt i Stavanger skulle till Stockholm för barndop. Med så lång resväg är det bäst att försöka samordna mesta möjliga och Thorvald Nielsen, Sven Berggren, Mats Grindvik och Bengt Larsson ingick i Juryn tillsammans med Jim Danielsson. Som åhörare var även Lennart och Jonas Bergström såväl inbjudna som närvarande.

Med sin goda kännedom om kustens alla öar ledde Jim granskningen av Martins färdspår. Detta var ordentligt inritat med alla övernattningar tydligt markerade. Granskningen gick därför i raskt tempo.

Jim var den förste att gratulera till en godkänd utförd tur runt Svenska kusten och Martins erövring av HBB.

Som minne mottog Martin sin miniatyrkajak samt även bokgåvan från Jim.

Därefter avrundades mötet med såväl öl o macka som kaffe o kaka.
 


 

 

BENGT OLSSON


Godkänd av juryn 2012 September 04
 
Efter denna fotopresentation av dagens huvudperson - Bengt Olsson - inleddes juryns granskning av kartor o loggbok av Jim med assistans av Sven Berggren, Thorvald Nielsen, Bengt Larsson samt Curt Ostwald.

Bengt hade god ordning på allt och mötet kunde fortskrida. När sedan granskningen var avklarad och jurymedlemmarna inte hade några invändningar klubbades mötet. Bengt var nu en godkänd erövrare och fick motta sin miniatyrkajak från Jim.

Med beviset i hand och en läsvärd bok framför sig kunde inte Bengt annat än se nöjd o glad ut.
 

 


 

 

OLA HÖIDEN


Godkänd av juryn 2012 September 19
 
Som de flesta andra passerade Ola den kända Grinden med sitt bagage av kartor och loggbok inför sitt möte med juryn.

Karta för karta passerade revy på bordet och man var raskt framme vid sista kartbladet.

När juryn kunnat godkänna Olas paddling upptogs han bland de 'Godkända Erövrarna av HBB' och Jim kunde överräcka miniatyrkajaken ...

... varefter Ola även fick motta Jims bok.

Den trogna juryn bestod även denna gång av Bengt Larsson, Thorvald Nielsen, Jim Danielsson samt Sven Berggren.
Det väl avätna fikabordet avslöjar att den avslutande fikan smakade gott och satt väl. Ola fick tillfälligt tjänstgöra som fotograf eftersom Bengt denna gång kommit med på bild.
 


 

 

BÖRJE LARSSON


Godkänd av juryn 2012 Oktober 24
 
Börje togs emot av juryn i Svennes bostad för ovanlighetens skull eftersom Jim kraxade som en kråka i sjuksängen. Faktiskt var detta första gången Jim inte kunde delta i ett jurymöte. Den närvarande juryn - Magnus Fischer, Sven Berggren (ordf.), Louisa Rolandsdotter samt Bengt Larsson (troget bakom kameran) började granska Börjes loggbok och kartor.

Mötet avlöpte väl utan invändningar från närvarande jurymedlemmar och Börje fick motta miniatyrkajaken.

Därefter följde sedvanlig utdelning av såväl Jims bok som dekal till minne av jurymötet efter ett väl förverkligande av sin tur under de 48 dagar den varade.

 


 

KARIN o PAUL ARNSTRÖM


Godkända av juryn 2012 December 05
 
Trots det kraftiga snöfallet lyckades alla som klarat trafikproblemen också hitta den välbekanta grinden och fann det skönt att komma inomhus.

Paul, som hittills kallats Palle, och dotter Karin satte sig förväntansfullt till rätta. I en decimerad jury fick Jim dock god assistans av Curt Ostwald och Bengt Larsson.


Jim, som är van att läsa kartor fördjupade sig i de paret lagt fram och kunde senare glädja sig åt också godkänna duon som erövrare av HBB. Trafikproblemen satte sina spår även på annat sätt vid detta jurymöte. Miniatyrkajakerna som Karin o Paul önskade lyckades inte ta sig fram i tid för mötet utan kommer att överlämnas så snart det är möjligt.

Därför var man strax framme vid att få Jims bok '100.000 KILOMETER I HAVSKAJAK' samt dekal att pryda kajakerna med.
Jim kom sedan med en välkommen och välsmakande tårta som Karin avdelade en bit till de andra.

Nej förlåt! det var en bit till sig själv.

Tårtan räckte även till de andra.
Så avslutades jurymötena för året som började i gassande solsken med fjolårets Peter Svanberg i mitten juli och kyldes av i bistert vinterväder. Oavsett årstid är dock alltid humöret gott och värmande.
 


 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2011  |  2013  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019
 

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)