HBB - 2010 Foto Album
 

Retur Godkända paddlare


JÖRGEN ÖDLING

från vänster: Thorvald N., Jim D. och Erling B. samt paddlaren Jörgen Ödling Jörgen Ödling 2010
Mot sig - i bild - har Jörgen juryn som består av Thorvald, Jim och Erling när kartorna granskas.
Ibland kan det uppstå bryderi och Jörgen tycks tänka: Hur var nu jag gjorde där? Men minnet svek inte och en enhällig jury kunde godkänna Jörgen.
Jörgen mottar minneskajaken från Jim glad och godkänd erövrare av HBB
Miniatyrkajaken överlämnades och Jörgen har fina souvenirer efter sin paddling.
 

 

JOHANNA  MAMLMGREN,   JENNY  THAUNG   och   GERT  YTTERBY

Getr, Jenny och Johanna Thorvald, Jim, Mats, Curt och Sven Thorvald, Jim, Sven, Gert, Jenny och Johanna
Av kvartetten som startade återstod senare 3 som sig till målet i Haparanda varför Erika fick sitta hemma och vänta på juryns resultat.
I juryn ses Thorvald Nielsen, Jim Danielsson, Mats Grindvik, Curt Ostwald och Sven Berggren granskandes kartor som Gert, Jenny Johanna hade med sig förutom loggboken.
Jenny får sin minnes från Jim Trion Gert får sin minneskajak från Jim
En nöjd o glad trio som berikat sina upplevelser, säkerligen med viss saknad av Erika som vi hoppas återhämtat sig
 

 

BENGT  CARLSSON

Bengt Carlsson - en rulle sjökort och loggbok Thorvald Nielsen, Jim Danielsson, Sven Berggren och Bengt Carlsson Bengt Carlsson sitter nöjd
Efter hjärtligt mottagande började granskningen av sjökort och loggbok.
Deltagande jurymedlemmar var Thorvald Nielsen, Jim Danielsson, Sven Berggren samt den i bild osynlige fotografen Bengt Larsson.
Bengt Carlsson var nöjd o glad när juryn gett sitt utslag.
Bengt Carlsson får sin minneskajak
Utan att veta hur samtalet gick tycks Jim här säga att minneskayaken kanske borde varit av trä när han samtidigt pekar på den, men i Bengts hand hamnade den.
Tårtmästaren Jim vid mötet för Bengt Carlsson Bengt hugger in på tårtan Ograverad tårta
Att Bengt var den förste */ som paddlat HBB med en träkajak, dessutom hemmagjord, uppmärksammades med läcker tårta.
Bengt kan därför sägas ha brutit trenden med alla plastkajaker som under åren nått mål.

*/ Ytterligare 6 starter har tidigare anmälts med trä-kajaker.
 


 

MATS  CEDER


Vid jurymötet för Mats Ceder deltog Magnus Fischer, Thorvald Nielsen, Jim Danielsson, samt Sven Berggren. Med HBB-fotografen Bengt Larssons närvaro har vi också bilder från denna tilldragelse.

Mats som kommit från Finland hade god ordning på sin redovisning varför den förflöt snabbt. Efter att han erhållit sin miniatyrkajak blev det därför god tid till samtal om den snabba tur (32 dagar) han gjort och öl med macka satt fint.

Sedan kom Tårtmästaren Jim med överraskande tårta som specialdekorerats för detta tillfälle och alla lät sig väl smaka.
 

 

OSCAR  CAVEFORS

I juryn träffade Oscar förutom Jim också Thorvald och Sven jämte Bengt Oscar med bok och dekal Hela dagens jury - Bengt, Thorvald och Jim med Sven i bakgrunden
Jurymötet med Oscar avlöpte väl och han mottog dekalen samt även bokgåvan från Jim - 100.000 KILOMETER I HAVSKAJAK till minne av sin paddling och jurymötet. Detta var också det möte i år där hela juryn hamnade i bild. Fr. vänster Bengt Larsson, Thorvald Nielsen och Jim Danielsson med Sven Berggren i bakgrunden. Hittills i år är det denna besättning juryn haft och oftast även tidigare. Ett troget gäng som kan bedöma färdvägar.
 

 

PATRIK  JERKSTEN

Som avslutning detta år kom Patriks paddling under luppen.
I juryn syns Curt Oswald, Thorvald, Jim och Sven samt den osynlige fotografen Bengt
Men var är hans hög med kartor? Allt fanns i gott förvar i hans dator och juryn kikade in i vad som visades på skärmen.

Med den goda ordning Patriks arkiv uppvisade gjordes ett avsteg från att dagsetapperna skulle finnas noga inritade i kartor eller sjökort och en glad paddlare kunde godkännas.
Patrik mottar miniatyrkajaken Den traditionella souvenirsamlingen
 

 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2012  |  2013  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019   |  2020

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)