HBB 2020 - Foto Album
 

Retur Godkända paddlare

 

 

OSKAR RÖNNEMAN


Godkänd av juryn 2020 Juli 24

 
Årets första jurymöten har trots pågående pandemi hållits med Oskar, men allt inom ramen för avstånd. För att spara onödigt resande gjorde Oskar och medresande flickvän ett uppehåll vid passagen av Solna på hemvägen till Malmö och efter en lite avslappande promenad i norr. Vid jurymötet var Sofia spänd åhörare till juryns medlemmar som var Sven Berggren, Jim Danielsson och Thorvald Nielsen.

Som mer brukligt idag hade inte heller Oskar med sig några fysiska kartblad att hålla reda på utan hans blogg på Instagram ledde granskningen igenom hans tur. Där återgavs allt om vad juryn tar fasta på.
Bra upplagt och få förklaringar gjorde att själva mötet snabbt var avklarat.
Som dagordningen säger var det därför dags att mottaga bevisen för paddlingen.

Vi önskar dem lycklig resa till hemstaden.
 

 

TONY ÖSTH  


Godkänd av juryn 2020 Sept 21


 
Idag hölls mötet via telefon. Under pågående pandemi är kollektivt resande inte att förorda.

Tony hade skickat in sitt underlag - loggbok och kartor samt övrigt knutet till turen och jurymötet.

Av färdspåret som var inritat i sjökorten hade Tony gjort flera långa överfarter. Genomgången förflöt lätt eftersom Tony's underlag var mycket välgjort.
Med returen av underlag får Tony den miniatyrkajak han beställt samt Jim's bok - ’100.000 kilometer i havskajak”.

Juryns godkännande fick han under pågående mötessamtal och ett grattis från övriga meddelas här.
 

 

JÖRGEN CORNELIUSSON  


Godkänd av juryn 2020 Okt 03

Lika säkert som Jörgen paddlade runt kusten redogjordse han för sin tur från punkt till punkt. I den decimerade juryn ingick Sven Berggren (tillika fotograf) samt Jim Danielsson.
De enades lätt om att Jörgen gjort hela turen enligt reglerna och kunde därför snart godkänna honom.
Jörgen mottog därefter sin miniatyrkajak av Jim.

Jörgen kunde sedan pusta ut och i lugn o ro njuta av den sedvanliga fikan som idag även innehöll en tårta.

Troligen var tårtan för att avsluta årets säsong som varit märkt av pågående pandemi, men hållit sig på stadgat avstånd.
 

 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2011  |  2012  |  2013  |   2014  |  2015  |  2016  |  2018
  |   2019  |  2021

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)