HBB 2009 - Foto Album
 

Retur till Godkända paddlare

 

PASI  AIRIKE

Sven B., Thorvald N., Jim D., Curt Ostwald och Pasi Airike — år 2009 Pasi Airike får sin andra miniatyrkajak 2009
Specialdekorerad tårta för Pasi — år 2009
Pasi Airike gjorde sin andra HBB-paddling 2009.

 
 

LEIF  ANDERSSON

Leif Andersson kom cyklandes till mötet 2009 ...kartblad för kartblad 2009 Leif Andersson och hans femte miniatyrkajak 2009
Leif Andersson kom sin vana trogen cyklandes till sitt femte jurymöte 2009. Leif är en van cyklist som gillar att paddla.

 
 

ELIN  PETERSSON

Sven Berggren, Erling Nielssen, Jim Danielsson och Magnus Fischer vid mötet för Elin Petersson — år 2009 Elin Petersson — år 2009 Jim Danielsson har just lämnat sin bok till Elin Petersson 2009
Även ensampaddlaren Elins kartor och loggbok hamnade under luppen. Sådan är dagordningen och granskningen avlöpte väl.
Mottagare: Elin Petersson — år 2009 Jim Danielsson, Elin Petersson och tårtan för hennes ensmpaddling — år 2009

 
 

TORBJÖRN  ELIASSON och PONTUS

Far och son

Pontus och Torbjörn Eliasson... ...och granskningen fortsätter 2009
Torbjörn och Pontus infriade sina gemensamma önskningar — att erövra HBB.
Pontus Eliasson föräras miniatyrkajak 2009 Torbjörn Eliasson får också sin miniatyrkajak 2009 Litteraturmottagare Torbjörn och Pontus Eliasson 2009 Far, son (Torbjörn och Pontus Eliasson) och tårta 2009

 
 

HANNA  LILJEBÄCK

Den första att erövra rekordet “Juniorer, damer (vid start fyllda 18 men ej 20 år)”


 

jurymötet med Hanna Liljebäck börjar 2009 från jurymötet med Hanna Liljebäck 2009 Hanna Liljebäck med Mats Grindvik och Louisa Rolandsdotter i bakgrunden 2009
En afton just i början november 2009 var det dags för Hanna och hennes möte med juryn. Hela juryn var koncentrerad på de kartor och loggbok Hanna hade med sig och fann inga fel. Såsom den yngsta kvinnliga paddlaren godkändes hon till rekordinnehavare i sin klass.
I juryn syns Jim Danielsson, Sven Berggren, Thorvald Nielsen, Louisa Rolandsdotter, Mats Grindvik, Erling Bengtsson samt oftast bakom kameran Bengt Larsson.
Hanna Liljebäck mottar miniatyrkajaken 2009 Hanna Liljebäck med miniatyrkajaken i sin hand 2009 Mälaröborna Hanna Liljebäck och Bengt Larsson 2009
Hanna och Bengt som bor utanför Stockholm på öarna i Mälaren, poserade tillsammans när Bengt gav Hanna en välförtjänt grattiskram.
Hanna kan således nu kalla sig HBB's Mälardrottning.
Tårtmästaren Jim Danielsson, Gun Adolfsson, Louisa Rolandsdotter samt Hanna Liljebäck 2009 Hanna liljebäcks prestation klar anledning till tårta 2009 Gun Adolfsson, Louisa Rolandsdotter och Hanna Liljebäck 2009
När Jim hunnit byta om till Tårtmästarens roll kommer såväl tårta som oftast även Gun till bordet. Här ville alla gratta den nya Mälardrottningen.

 
 

PETTER  ÖHMAN och ANDREAS  ÖST

Andreas startade med sin vän Andrew som senare tvingades bryta. Redan vid Laholmsbukten hade dom träffat Petter som startat ensam. Med olika paddeltakt höll trion inte samman på dagtid, men sågs ofta på kvällarna då dom kommit lika långt. Från Blekinge efter att Andrew brutit i Simrishamn höll Andreas och Petter samman till mål och detta har ju inträffat tidigare. Tillåt mig - Webmaster säga att det speciella med detta möte var att förutom att ha träffat trion i Ystad under mitt eget försök också deltog i mötet som gestaltade sig lite utöver det vanliga för mig, men mer härom senare.
Paddelkompisarna Petter Öhman och Andreas Öst möts igen Mötesdeltagarna förutom fotografen Bengt Larsson Petters paddling granskas
Först var det Andreas paddling till den plats Petter och han fortsatte tillsammans som granskades. Därefter blev det Petters tur till samma plats.
 
ett samlat gäng Thorvald Nielösen, Jim Danielsson och Curt Ostwald granskningen fortsätter åhörarna Bengt Larsson o Lennart Bergström
Resterande paddling redovisades av bägge paddlarna tillsammans och allt avlöpte väl. Juryn bestod av Thorvald Nielsen Jim Danielsson samt Grönlandspaddlare Curt Ostwald. Dessutom Bengt Larsson och jag (webmaster) som intresserade åhörare och åsyna vittnen.
mottagare Andreas Öst mottagare Petter Öhman Nöjda mottagare
Det årsavslutande jurymötet 2009 med Andreas och Petter resulterade även det med överräckandet av miniatyrkajakerna.
 
överraskningarnas tårtmästare
Även mötet med Andreas och Petter 2009 avrundades med en läcker tårta.
Som utlovats ovan kommer här förklaringen till varför detta möte var speciellt. Speciellt ur min synvinkel. Jag deltog i mötet för att få återse Andreas och Petter som jag haft många kontakter med. Vi kom ifrån varandra vid Kåseberga. Sedan la sig Petter magsjuk i Löderups strandbad och paret Andreas/Andrew strandade på Sandhammaren medan jag hade stretat vidare till Skillinge. I Simrishamn träffade jag en deppig Andrew som just brutit och Andreas hade ensam paddlat vidare. Det var en regnig, kall o blåsig period. Jag tog mig vidare till Gropahålet och trodde mig finna Andreas där, men besviket landade jag på insidan udden. Dit kom Andreas gåendes senare efter att ha sett min kajak skymta i vassen från andra sidan. Han hade bara fortsatt en kort bit förbi mynningen innan han stannade och blev inblåst. Senare var han också till min hjälp när jag blev hämtad som ett paket och inte förmådde packa eller riva tältet. I kraftigt regn hjälpte Andreas mina söner som kommit med bil.
 
ärans belöning tacksam mottagare
Jim som kommit med tårtan ville på detta sätt tacka mig för mitt arbete med hemsidan. En uppgift som kanske innebär viss tid, men inte skulle säga mycket utan alla bidrag jag får från paddlarna och andra.
 
Tack till er alla.
 
Det var ett sant nöje att få dela tårtan med mina vänner.
 


 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009 Special  |  2010  |   2012  |  2013  |  2014  |  2015  |   2016  |  2018  |  2019   |  2020

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)