HBB Special 2009 - Fotoalbum
 

Retur till Jury Retur Godkända paddlare

 

JIM DANIELSSON

Vem gör den uppskattade miniatyrkajak HBB överlämnar till godkända paddlare ?


Mats Grindvik heter tillverkaren och bör ses som konstnär. Genom åren har det blivit åtskilliga av denna miniatyr. Alla lika uppskattade och ömt bevarade miniatyrkajaker.
 
Vid jurymötet som hölls 2009-08-05 med Jim var Mats tillförordnad ordförande. Mötet hölls vid Mats bostad utanför Stockholm. Vädret var strålande och naturen blev mötesrummet. I juryn ingick Thorvald Nielsen, Sven Berggren och Bengt Larsson.

 
På sin tomt har Mats en Friggebod. Dess ena långsida härbärgerar Mats' kajak.
Vid ingången får man en aning om vad boden används till.

 
Kan det möjligen ha varit Jim som poserat för denna väggprydnad?

 
På insidan har Mats sin ateljé. Här var årets beställningar i full gång...

 
...och på väggen hängde andra i väntan på kommande tempon.

 

Jurymötet med Jim Danielsson efter hans femte HBB-paddling

Ett inslag i detta jurymöte som väckte uppskattning och glädje var ett paket som kommit. Det var från familjen Davidsson. Förra året samlades familjen hos Jim vid det jurymöte som hölls för Johanna. Mats som mötets ordförande läste bifogade instruktioner om att paketet torde öppnas före mötets början och gjorde så.

Paketet innehöll en vackert utformad ordförandeklubba formad som en kajak. Jim har under alla år "slagit näven i bordet" när jurybeslutet fastställts, men har nu en lämpligare tingest till detta.

En stolt ordförande inviger klubban som pryder sin plats. Men givetvis inte innan ...

... kartorna hade kommit fram och loggboken granskats.


Nej ! Jim har inte kartor med inritade åskväder.

Det är alla färdspår han ritat in.

Räknar vi spåren ser vi att Jim har fler än 5 spår inritade. Dessa är spår från delade paddlingar utmed kusten som snart också är fem till antalet.

Sedan kom det. – Det första ’riktiga’ klubbslaget. – Det första med en specialdesignad klubba.

En mycket nöjd och tacksam femte-gångs-erövrare fick därefter avnjuta den hedrande ’svarta tårtan’ med specialdekor av Mats.

I detta avnjutande av tårtan ställde också juryn mangrant upp.
 

Topp
 

Länkar till åren:
2007_08  |  2009  |  2010  |   2011  |  2012  |  2013  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019   |  2020  |  2021

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)