HBB 2007/2008 - Foto Aalbum
 

Retur till Godkända paddlare

 

PETER SJÖDIN   och   JON EKELUND NILSSON

Jon Ekelund Nilsson och Peter Sjödin — år 2007 Jim Danielsson, Webmaster, Jon Ekelund Nilsson och Peter Sjödin — år 2007 Bengt Larsson och Thorvald Nielssen iakttar Jim Danielsson som granskar en karta 2007
Sjökort och kartor granskas var för sig den sträcka de inte paddlade tillsammans och sedan gemensamt.
Mottagare: erövraren Peter Sjödin — år 2007 Mottagare: erövraren Jon Ekelund Nilsson — år 2007
Paddlarna mottar sina souvenirer av Jim.
 
Jon och Peter startade inte tillsammans utan träffades under turen och paddlade sedan tillsammans ända till mål.
Peter Sjödin - Nr 100 – år 2007
100-tårtan 2007 som firade Peter Sjödin — den HUNDRADE PADDLAREN att erövra HBB.
 


 

BENGT LARSSON

Mats G., Sven B., Jim D., Thorvald N. och Louisa Rolandsdotter vid mötet för Bengt L. 2008 Bengt Larsson och hans kartor 2008
Bengt Larsson som ofta är fotografen under jurymöten stod själv inför skranket 2008 efter sin femte HBB-paddling med en ansenlig mängd kartor.
Bengt Larsson is given his fifth little kayak 2008 Stolt innehavare
Bengt mottar sin minneskajak som han stolt visar upp
innan hans prestation uppmärksammades med den svarta tårtan - lika god som vanligt enligt vittnen med god smak.


  

OSCAR CELSING

Oscar Celsing passerade jurymötet 2008
Oscar paddlade HBB och supportrades på jurymötet av sin sambo Frida som just efter hans målgång födde deras son Hugo.
Familjen Oscar Celsing — år 2008 Trion beundrar miniatyrkajaken... ...och njuter snart av tårtan — år 2008
Familjen Celsing samlades på jurymötet med Frida och sonen Hugo samt ‘fader Oscar’. Tårtan som senare serverades var kanske den första Hugo sett.
Vi gratulerar till familjeutvecklingen och ser fram mot en framtida paddlare i Hugo samtidigt som vi grattar Oscar för hans paddling.


  

JOHANNA DAVIDSSSON

Johanna Davidsson med sina föräldrar — år 2008 Mats Grindvik, Jim Danielsson, Thorvald Nielssen och Erling Bengtsson — år 2008 Sven Berggren, Magnus Fischer, Johannas systrar, Mats Grindvik och Jim Danielsson 2008
Jurymötet hölls för Johanna Davidsson. Hon kom med såväl föräldrar som systrar samt vänligt sinnad hund. Även Juryn var manstark till detta möte.
Johanna Davidsson — år 2008
Johanna hade paddlat HBB och fortsatt direkt med det Finska Blå/Vita bandet som hon också genomförde. Detta uppmärksammades med en tårta.
Till minne av detta trevliga jurymöte erhöll Jim Danielsson året därpå en uppskattad ordförandeklubba i form av en kajak.
Se vidare här om detta tillfälle

 


 

Topp
 

Länkar till åren:
2009  |  2009 Special  |  2010  |   2011  |  2012  |  2013  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019   |  2020;

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)