HBB 2014 - Foto Album
 

Retur Godkända paddlare
 
 

THOMAS HEDLUND


Godkänd av juryn 2014 September 13
 

Thomas var först denna säsong att nå RR 59 på Virtakari udde i Haparanda. Därför kunde han meddelas sitt HBB nummer - 153. Först fick Thomas bekräfta att de uppgifter om turen vi noterat stämde med hans egna noteringar nämligen 58 dagar, 2415 km som ger snittet 41,6 km per dag.

Under mötets gång kunde Thomas ofta inflika sina kommentarer och om någon tveksamhet uppstod hade Thomas väl reda på sina olika vägval runt öar och genom passager.

Juryn bestod av Louisa Rolandsdotter, Thorvald Nielsen, Sven Berggren (ordförande), Jim Danielsson samt fotograf vid detta tillfälle Lennart Bergström.
 
Thomas hade haft ett besvärligt väder med motiga vindar, hårda vindar, regn o åska och låg temperatur. Trots detta tog han sig framåt. Som påståtts i våra spionrapporter växlade Thomas o Jim om att vara först i spåret, men träffades aldrig under paddlingen. Det framgick att dom valt olika vägar runt öar så som vi paddlare ofta gör. Mötet idag var glatt och kommentarer och berättelser utbyttes hjärtligt i den kända bostaden på Stråkvägen i Solna. Thomas återkom ofta till hur dåligt hans kajak uppförde sig i vindarna eftersom den har högt fribord. Detta gör kajaken känslig och svårbemästrad. Därför tvingades Thomas modifiera sin kajak. 10 kg sand fördelat i för o akter var en ovanlig detalj, men tjänade sitt syfte att tynga ner kajaken och fick följa till målet. Det var ett ovanligt grepp och tur var väl att Thomas inte använde stenar som hade rullat hit o dit i vågorna och saboterat paddlingen.
 
Återgår vi till jurymötet så var det senare avslutat med utdelning av Miniatyrkajaken...

... och Jims bok.
Allt från Jims hand. Även om nu den ena handen är i bandage efter en lyckad operation då Jim tappat greppförmåga och känsel.
Därefter följde öl o macka och många berättelser innan mötet slutligen avslutades. Alla var vi eniga om att det varit trevligt och grattade Thomas.


 

PETER MAGNUSSON


Godkänd av juryn 2014 September 17
 
Detta var femte gången Peter stod inför juryn efter att ha paddlat sin tur på snabba 38 dagar och avverkat 2210 km som gav snittet 58,2 km per dag.

Sven Berggren granskade Peters kartor och Thorvald Nielsen kollade allt mot Peters loggbok


När turen fått sin redovisning och juryn inte hade några invändningar eller punkter som skulle klargöras fick Peter sin Miniatyrkajak av Jim.

En svart tårta symboliserande "Svart bälte", dök upp till det avslutande kaffet och satt gott.
Att turen inte var en dans på rosor kunde vi läsa om i spionrapporterna. Ofta var det vädret som ställde till det. Att ändå klara turen på 38 dagar är väl värt att gratulera till.


 

OVE SIGVARDSSON

Godkänd av juryn 2014 September 20
 
Efter sin tur som tog 59 dagar med 2336 km kom Ove inför juryn och redovisade sin paddling med loggbok och kartor. Vädret var ofta besvärligt med sina nordliga vindar denna säsong vilket drabbat många trots att det varit en ovanligt varm sommar när värmen väl kom. Handlade det om timing eller att säsongsklockan behövde ruckas kan vi låta vara osagt. Till Haparanda kom Ove och la sin hand på 59:an nöj o glad och vi kan bara gratulera.

Juryn - Sven Berggren, Jim Danielsson och Thorvald Nielsen godkände Ove som erövrare av Havspaddlarnas Blå Band. Eftersom Thorvald håller i kameran är det således ove som sitter i soffan.
I fastlagd mötesordning blev det sedan öl o macka. Detta ackompanjerades med intryck och berättelser från kajakturen.
Till det avslutande kaffet kom Jim med en princesstårta. Ove paddlade en kajak han själv byggt och detta uppmärksammades på detta sätt.

Ove lät sig väl smaka och vi grattar honom hjärtligt.


 

SIMON MARKELL AUGUSTIN

Godkänd av juryn 2014 September 20

Denna dag när jury redan var samlad hölls också distansmötet för Simon. Han hade paddlat 2208 km på 37 dagar. Eftersom han är bosatt i Bremen är ju ett Distansmöte mycket lämpligt.

Juryn således den samma som vid mötet för Ove Sigvardsson och med Thorvald vid kameran

Simon hade sänt in sin loggbok och kartor åtföljda av sin försäkran att han läst och förstått reglerna och följt dessa. Juryns uppgift bestod i att kontrollera det inritade färdstrecket på kartan mot loggbokens anteckningar. Eftersom inga tveksamheter dök upp kunde Simon också godkännas denna dag.
För juryn återstod sedan endast att på lämpligt sätt returnera de handlingar Simon skickat jämte ...

... bekräftelse på juryns utslag. Miniatyrkajaken Simon önskat kommer också att skickas. Så här på avstånd sänder vi våra bästa gratulationer till den snabba paddlingens resultat och hoppas Simon inte grämer sig över att hans önskade 30 dagar överskreds.

Med returen av de insända dokumenten följde också Simons Miniatyrkajak.


 

ROLF ANDERSSON

Godkänd av juryn 2014 oktober 09

Mötet tog sin början och säkerligen pirrade det lite i Rolf av spänning. Skulle frågorna bli svåra att svara på. Skulle hans svar bli accepterade av juryn. Det visade sig snart att Rolf hade extremt god ordning på sina handlingar och allt var föredömligt noterat i hans loggbok som således täckte de 2644 km han paddlat.

Med sig hade Rolf, på tvunget manér, en ansenlig bunt med kartor och i bild kan man skymta ett rött färdstreck som han ritat in, men först kontrollerades att erhållna uppgifter stämde med verkligheten.

När kartor o loggbok granskats kunde Jim signera sin bokgåva och överräcka denna innan miniatyrkajaken fick komma till sin rättmätige ägare överräckt av Jim.

Rolf berättade sedan om sin tur och det framkom att han egentligen inte var någon van havspaddlare. Härav följde att han ofta tog den långa vägen över bukter som ju gav en lång slutdistans. Trots det tänjde han på sina gränser och en erfarenhet han absolut fick av turen var att inte sky öppet vatten som han tidigare oftast undvikit. Han kände sig säkrare i sin kajak. Det var således inte vädret som hindrat utan mer hans erfarenhet som nu blivit bättre. Vädret var han för övrigt nöjd med, efter att bara haft ett fåtal dagar då han varit inblåst.
 

~ ~ ~ ~  

Juryn, i sina olika konstellationer, kunde vid detta möte fira att den varit sammankallad 120 gånger. Säkerligen har den genom åren fått mycket god kännedom om våra olika öar, vikar och fjärder utmed hela Svenska kusten. Inget har dock blivit slentrian utan bibehåller sitt intresse för kommande paddlande utmanare.
 


 

JIM DANIELSSON

Godkänd av juryn 2014 oktober 18

Idag samlades en manstark jury hos Thorvald. I samlingen syns Louisa Rolandsdotter, Curt Ostwald, Sven Berggren och Mats Grindvik och givetvis Jim Danielsson samt Thorvald som höll i kameran vid valda tillfällen.

Mötet kom raskt igång och det visade sig fördelaktigt att juryn var manstark. Alltid var det någon lyckades hitta rätt streck för den nu aktuella färden. Jim har ju alla sina färdstreck mycket noga inritade i sina kartor. Inte bara från HBB färder utan för alla turer han gjort.

Men vem om inte Jim själv kunde rycka in och leda juryn tillbaks till rätt spår.

Allt gick att reda ut och det blev dags för Jim att motaga sin miniatyrkajak. Denna gång överräckt av konstnären själv - Mats.

Alla var intresserade av att bese den nya kajaken som snart efter mötet införlivades i Jims samlade minityrkajaker och utgjorde en stolt komplettering av samlingen.

Tårta och miniatyrkajak! Jo, man tackar. Inte att undra på att Jim ser nöjd ut, men all anledning finns ju.

Man högg sedan in på den läckra gul(d)-tårtan. Alla gratulerade Jim till det nya rekordet att i mogen ålder av 80 år få göra sin färd.

Berättelser följde också direkt från Jim som inte haft det helt lätt att paddla denna gång. Ett tidvis motigt väder och dubbelt carpaltunnelproblem, men till målet kom han. Mer om detta framgår av Jims berättelse här på hemsidan.


 

PETER JOHANSSON

Godkänd av juryn 2014 oktober 31

På höstens sista dag samlades åter juryn då Peter skulle stå inför juryn. Ett tydligt streck visade hans färd från start till mål, vilket underlättade för juryn som denna gång bestod av Sven Bergggren, Jim Danielsson, Magnus Fischer samt Thorvald Nielsen.

Peter hade tagit time out två gånger som man ju är berättigad att göra. En gång var för bröllop i familjen och en gång för egen vård eftersom Peter hade fått känning problem med en överansträngd muskel. Totalt sett hade Peter haft tur med vädret efter vad han ansåg. I ett tempo lagom för Peter hade han kunnat unna sig att njuta av upplevelserna.

Kartor och loggbok granskades och allt stämde och reglerna hade åtföljts. Därför kom man snart till punkten utdelning av miniatyrkajak.

Peter var nöjd o glad och en stunds kajakerfarenheter utbyttes.


 

ANDRÉ AHLFORS DAHL

Godkänd av juryn 2014 november 15

Vid detta säsongens sista jurymöte var det dags för Andrées loggbok o kartor att granskas av juryn som bestod av Sen Berggren, Jim Danielsson och Thorvald Nielsen. Av bildskörden från mötet kan man utläsa att allt gick bra och i god takt. Thorvald, vars uppgift är att följa kartläsningen i loggboken, hinner sällan med att ta bilder där kartorna ligger på bordet.

Därför kommer vi raskt in på kapitlet där Jim signerar sin bok och sjökorten är hopsamlade och André ser nöjd ut när redovisningen blivit godkänd.
En 'redovisning' som André redan klarat av medan han paddlade var att slutföra ett examensarbete. Han låg still en dryg vecka för att koncentrerat ägna sig åt den uppgiften och kombinationen nytta o nöje avlöpte väl.
Bra gjort André

Med stor glädje och tillfredsställelse mottog han sedan miniatyrkajaken - den trevliga souveniren efter hans paddling och dessutom förgylld med en god bok.

Än en gång gjordes bordet fritt från ej aktuella saker och Jim dukade upp för öl o mackor.
André är nu den paddlare som gjort den senaste målgången av alla HBB-paddlare. Tidigare var det 19 september då Wolfgang Metzeltin nådde Virtakari udde, men nu är det den 28 september som gäller.
JA. Det finns många små rekord att sätta inom HBB om man är ute efter det. Även utan sina 8 dagar för examensarbetet hade André erövrat ‘senaste’ målgången om än bara med en dag. Inget han strävade efter utan det bara blev så. André hade tiden att njuta av sin paddling och var nöjd med det väder han haft.
 


 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2011  |  2012  |  2013  |   2015    2016  |  2018  |  2019   |  2020

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)