HBB 2013 - Foto Album
 

Retur Godkända paddlare

 

ULRIKA LINDROTH o TIM EKSTAM


Godkända av juryn 2013 Augusti 30
 
Mötet startade i vanlig och känd ordning med genomgång av kartor. Men tid för lite trivsamt prat och relaterande av upplevelser fanns också.
Jurymötena för året fick något av en rivstart. Mötet med Ulrika och Tim var inbokat och Mårten var på besök i Sverige och Stockholm. Det blev därför två jurymöten samma dag.

Säkerligen fanns det många trevliga minnen efter deras 90 dagar i kajak och tält. Under sin paddling rensade dom stränder och kustnära vatten från allehanda skräp.

Mötet fortsatte med att Jim lämnade ut de Miniatyrkajaker som paret beställt som minne från sin nu godkända utmaning av Havspaddlarnas Blå Band.

Ulrika och Tim var glada och nöjda över att ha blivit godkända och visar gärna upp sina souvenirer från jurymötet.

Tårtan som uppmärksammade Ulrika med kunde sedan avnjutas med glädje delad med Tim, som visserligen inte fick stå med på tårtan, men smaken av den varade kanske längre än tårtan i sig.

Förmiddagens möte var därmed över och det blev dags att plocka samman Miniatyrkajaker och bokgåvan.
 

 

MÅRTEN WETTERBERG


Godkänd av juryn 2013 Augusti 30

Juryn Jim hade vid sin sida för dagen var Thorvald Nielsen, Sven Berggren och Bengt Larsson och fanns på plats när Mårten kom. Den sålunda uppvärma juryn kunde i rask takt granska Mårtens kartor, som han tycks ha bundit in till en egen kartbok. Bengt är sin uppgift trogen och svarar för att vår fotosamling utökas och kommer därför sällan med i bild.

Med våra gratulationer kunde sedan även detta möte avslutas..


 

ANN-KRISTIN SKINLO


Godkänd av juryn 2013 september 08
 
Efter sin målgång återstod hemresan för Ann-Kristin. Så är det för alla, för ännu har vi inte haft någon från Haparanda som paddlat HBB. På landbacken vid Sundholmen (Virtakari Udde) stod Pål ivrigt väntandes på sin paddlande sambo. Säkerligen kärt återseende efter 49 dagar även om Pål hade sampaddlat med Ann-Kristin första tiden. På hemvägen ville dom gärna genomgå jurymötet och Jim som är van vid oplanerade situationer i kajak lyckades trumma samman en jury bestående av Thorvald Nielsen och Bengt Larsson. Bengt med fru Anita bjöd Ann-Kristin och Pål att övernatta hos sig.

I bild: Bengt, Anita, Ann-Kristin och Pål
Därför startade jurydagen med frukost på Granatvägen.

I bild: Bengt, Ann-Kristin och Pål
Efter frukost åkte Ann-Kristin, Pål och Bengt till Stråkvägen och jurymötet där Bengt även denna gång var fotograf.
 
Ann-Kristin är den förste paddlaren från Norge som paddlat hela sträckan. HBB har haft några från Norge under åren som startat, men tvingats bryta efter inverkan av väder och tidsbrist. Ja, även ett olycksfall satte tyvärr stopp för en av dem. Därför var det extra roligt att nu ta emot Ann-Kristin inför dagens jury.

I bild: Pål och Ann-Kristin
I god ordning hade Ann-Kristin sina kartor. Inte direkt inbundna i pärm, men väl samlade. Hon kommer ju direkt från sin målgång. Av bild hon har på sin blogg har hon inte hunnit till frissan heller - ännu.

I bild: Thorvald, Jim, Pål och Ann-Kristin samt. Högra bilden; Bengt - självporträtt mot bakgrunden av jurymötet.
Thorvald hjälper Jim i granskningen av färdvägen och ibland kommer det en fråga från Jim eller kanske någon kommentar i br /vänlig mening. Gemensamt minne eller iakttagelse.

Här mottar Ann-Kristin Miniatyrkajaken och har därmed blivit godkänd erövrare av Havspaddlarnas Blå Band som förste Norska paddlare. Säkerligen påverkar detta hur hon ser på minnet och glädjen hon visar är väl förtjänad.

Tårtmästaren kommer in åtföljd av Gun. Mötet närmar sig sitt slut, men först smaken av seger. Söt som sig bör i form av tårta.


Den specialdekorerade tårtan mottogs glatt och kanske något överraskat, men avnjöts och gav säkerligen energi till den fortsatta hemresan. För oss återstår endast att helhjärtat gratulera.
 


 

PETER SJÖDIN 


Godkänd av juryn 2013 september 28 - Andra gången
 
Vid Peters föregående möte (2007) inleddes våra fotosidor som svält ut till fullödiga fotoreportage. Eftersom det oftast är samma handling är det tidskrävande att hitta nya formuleringar till de snarlika bilderna. Därför inför vi nu en radikal förenkling genom att minska ner antalet bilder.

Till denna dag hade Louisa Rolandsdotter och Bengt Larsson kommit för att assistera Jim. En plötsligt uppdykande fråga löstes när tre kloka huvuden slogs samman. Allt var i sin ordning och Peter hade säkerligen sitt tidigare jurymöte i gott minne som ju också avlöpte väl.

För att på ett mer påtagligt sätt uppmärksamma Peters andra erövring av HBB bjöds det på tårta som lät sig väl smaka.
 


 

PETER NILSSON

Godkänd av juryn 2013 september 28 - Telefonmöte

Det första telefonmötet avlöpte väl och det var inte utan glädje Jim med assisterande Bengt Larsson kunde meddela Peter att han blivit godkänd på goda grunder. Peter hade tidigt under sin paddling meddelat att han ville bryta för att slippa känna sig pressad under våra regler. Trots blev det ändå så att han fortsatte till mål utan att bryta mot reglerna. Därför erbjöds han han också genomgå ett jurymöte.
Av hans insända handlingar som redovisade hans paddling framgår glädjen över att ha kommit till Haparanda som planen var.
För oss återstår endast att glädjas åt att en beklaglighet kunde få en trevlig final.


 

JONAS PETERSON

Godkänd av juryn 2013 september 28

Vid detta möte fanns förutom Jim även Louisa Rolandsdotter och den ständige fotografen Bengt Larsson. Redovisningen skedde med datorns hjälp där Jonas hade allt noterat.

Efter redovisningen tog Jonas tacksamt emot Miniatyrkajaken och gladde sig åt att nu vara en godkänd erövrare av HBB.


 

Topp
 

Länkar till åren:
2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |   2011  |  2012  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019   |  2020

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)