HBB 2011 - Foto Album
 

Retur Godkända paddlare

 

PETER  MAGNUSSON

Godkänd av juryn 2011 september 20
 
På HBB's 100:de jurymöte och årets första möte skulle Peters paddling granskas. Peter är vid detta laget van eftersom han tre gånger tidigare passerat detta nålsöga och juryn bestående av Jim Danielsson, Sven Berggren, Mats Grindvik, Thorvald Nielsen, Bengt Larsson, Magnus Fischer och Curt Ostwald (hedersmedlem i juryn). Denna mangranna skara var glad över att träffa och återse Peter.

Granskningen pågår
Enligt den information jag har hade Peter mycket god ordning på sina loggar. Exemplarisk vill jag minnas nämndes och det var säkerligen inte utan att tidigare tre turer givit god erfarenhet.
Peter mottar sin fjärde miniatyrkajak   Glädjen över troffén är givetvis stor
Mötet fortsatte därför snart med mottagandet av miniatyrkajaken som handgjorts av Mats Grindvik och glädjen över den döljer inte Peter.
tårta på ingående
läcker som vanligt   ett glatt gäng
Därefter kom Jim med en tårta till det avslutande kaffet för att fira Peters fjärde godkända HBB-paddling. Till gratulanterna har nu även Gun anslutit och stämningen var mycket god.
Så avslutades det 100:de jurymötet för HBB och vi alla som paddlat och kommer att paddla HBB tackar särskilt Jim även om trogna jurymedlemmar också skall ha en släng av denna slev.
 


 

ERIK  B.  JØRGENSEN

Godkändes av juryn 2011 september 27

Erik Jørgensen
Efter avslutad paddling utmed Finska kusten stannade Erik upp i Stockholm på sin resa hem till Danmark för sitt jurymöte. Två vänner – Leif och Niels, hämtade honom med bil vid det Finska bandets mål - Virolahti. Erik hade då paddlat de tre kusterna Norge, Sverige och Finland. Han startade april 5 och har sedan dess haft tältet som boplats. Hans totala distans blev 6443 km på 175 dagar. Erik har hela tiden dokumenterat färden i ord och bilder som finns på hans hemsida. Här följer bilder från hans jurymöte i arla morgonstund.
jurymedlemmar och Erik
Juryn som hade morgontjänst denna dag var Bengt Larsson och Magnus Fischer på Eriks högra sida och Sven Berggren samt Jim Danielsson på hans vänstra. Att det blev ett morgonmöte var för att inte uppehålla Erik på hans hemfärd till Danmark. Säkerligen var det något inom Erik som likt ET manade “Home, home” efter ett halvt års bortavaro från fru o dotter.
Det egentliga jurymötet startade snart och i vanlig ordning granskades Eriks loggbok och plats för plats bockades av.
Erik Jørgensen
Juryns granskning avlöpte väl och mötet var strax inne på punkten där miniatyrkajaken överlämnas ...
miniatyrkajak
... som Erik mottog med glädje.
paddel   paddel av kolfiber
Erik har under hela paddlingen använt en 'Eskimåpaddel'. D.v.s. till modellen bara, eftersom Eriks paddel var av kolfiber och Jim passade på att informera sig om dess egenskaper.
Leif och Niels
Vännerna som hämtade Erik i Virolahti - Leif och Niels. Leif var också den som ställde upp och skjutsade Erik till Nord Norge i våras. Här fick dom tillfälle att följa Erik på en del av resan.
Jim med tårta tårtan nu hugger vi in
Jim kommer in med en läcker tårta dekorerad för detta Dansk-Svenska tillfälle och Erik gör sig beredd att hugg in.
Vi tackar Erik för hans intressanta redovisning av sin 3-kusters-tur där vi alla kunnat följa den blå prickens förflyttningar mellan kobbar och öar från nodligaste Norge till östligaste Finland.
hemfärd
Nu fortsäter Eriks färd ännu en stund efter denna sidas ‘pressläggning’ trots att drygt 24 timmar har förflutit sedan målgången i Finland och bara 5 sedan jurymötet.
 


 

PATRIK HILDING

Godkändes av juryn 2011 oktober 15

Årets tredje jurymöte hölls för Patrik och juryn, bestående av lokalt tillresande Louisa Rolandsdotter, Thorvald Nielsen, Sven Berggren och Bengt Larsson, träffades hemma hos Jim Danielsson. Till detta möte hade även jag (Lennart Bergström) infunnit mig eftersom jag haft många kontakter med Patrik såväl före, under och efter hans paddling. Ett glatt återseende.
Mötet tog sin början och man samlades kring bordet. Till vänster utanför bild sitter Bengt vars kamera är i tillfällig vila på bordet framför honom.
Louisa, Thorvald, Jim och Sven
Under tiden tog Patrik fram sin loggbok och kartor och granskningen såväl började som pågick tills hans kartlunta och loggbok var ordentligt genomgångna.

Efter mötets ordförandes raka fråga med ögonkontakt intygade Patrik med sin kajakära att han läst reglerna och följt dem under sin paddling. Ingen jurymedlem hade vare sig någon invändning eller fråga till Patrik. Beträffande hans paddling vill säga. Därmed godkändes Patrik som erövrare av HBB. Protokollet undertecknades av den närvarande juryn och Patrik fick Jims bok "100.000 KILOMETER I HAVSKAJAK" och även den signerades av mötets ordförande och hans jury.

När Patrik fått Miniatyrkajaken kunde han stolt visa upp den och boken och mötets nästa punkt tog vid - öl o macka.

Under tiden berättades det många olika erfarenheter under paddlingen. Patrik berättade om sin eskimå-paddel och det framkom att han troligen inte var den förste att paddla HBB med en sådan. Det hade fungerat bra, men eftersom han slagit i paddeln i några av alla stenar som man möter ville paddelbladen flisa sig. Patrik hade paddelflottörer som säkerhetsutrustning och var rädd att en flisa skulle punktera flottören och tejpade därför bladen. Ett problem som man inte har om man kan rolla.
Den paddel Erik B. Jørgensen visade Jim (se ovan) hade inte det problemet. Dessutom hörde jag att den paddeln var något av ett mellanting mellan eskimå-paddel och något liknande en vingpaddel. Dess ena sida var skålad. Låter som en intressant hybrid.
Louisa frågade Patrik om det var några speciella sträckor han mindes bäst. Patriks svar blev kanske som väntat att Bohuskusten kom etta. Sedan var det väl tveklöst kusten Småland och Östergötland, Uppland, Lule och Pite skärgårdar. Många platser nämndes också och kom då som pärlor bland stenar.
Att det sedan finns sträckor som för en paddlare är både jobbiga och tröstlösa, om man inte kommer landvägen som badare, är något som hör naturen till. Branta klippor eller 'eviga' sandstränder och mitt i allt en oas för en paddlare.
 


 

PATRIK KARLEMON

Godkändes av juryn 2011 oktober 29

Dagens jury bestod av Jim Danielsson, Sven Berggren samt Bengt Larsson som dessutom svarade för fotoregistreringen. (Därav färre foton än brukligt, men juryn fulltalig)

Patrik var givetvis inte mindre välkommen för detta utan kom väl förberedd och med gott humör samt kartor och loggbok i mycket god ordning.

Två kloka huvuden sammanslagna granskade Patriks redovisning och var snart avklarad. Patriks upplägg av sin redovisning underlättade lägligt juryns uppgift. Mötets huvudpunkt var snart ett minne väl bevarat.

Stolt o glad kunde därför Patrik ta emot miatyrkajaken av Jim. Till denna följde även Jims signerade bok.
Kommentar från Webmaster: “Under hans paddling hade Patrik o jag regelbunden kontakt. Vi hade alla därför nöjet att kunna följa honom via “spion-meddelanden”. Givetvis skulle det också varit trevligt att träffa Patrik, men tillfälle och avstånd tillät inte detta för mig. Jag hade velat tacka Patrik för det trevliga samarbete vi hade och på plats kunnat lyckönska till erövringen.”
 


 

PETER SVANBERG

Godkändes av juryn 2012 juli 16

Detta jurymöte som skulle hållits 2011 kunde inte hållas eftersom Peter flytt till Staterna. Kanske av pur rädsla att stå inför juryn. Skulle detta vara sant fick han i så fall kurage av sin utlandsvistelse och accepterade villigt att i år möta juryn.

Förutom Peter Svanberg ses dagens jury representerad av Thorvald Nielsen, Jim Danielsson och Sven Berggren samt Bengt Larsson utanför bild eftersom han håller i kameran.
Karta för karta vecklades ut och skarpa blickar synade det inritade färdspåret. Peter satt lugnt och besvarade de frågor som ställdes.

Slutligen kunde detta sommarmöte klubbas och Jim var den förste att gratulera Peter till godkänd paddling.

En glad Peter mottog sedan även Jims bok och detta jurymöte hållet på sommaren kunde avslutas.
Aldrig var väl Peter rädd för jurymötet så någon flykt var det aldrig fråga om, utan endast att han avreste innan jurymötet kunnat hållas.
 


 

Topp
 

Länkar till åren:2007 och 2008  |  2009  |  2009 Special  |   2010  |  2012  |  2013  |  2014  |   2015  |  2016  |  2018  |  2019   |  2020

Valid CSS! Validated by HTML Validator (based on Tidy)